تبلیغاتکنکور - تقویتی ریاضی (سیدهاشمی)
کنکور - تقویتی ریاضی (سیدهاشمی)
اعتماد از شما قبولی از ما

apei

  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
موضوعات وب آرشیو مطالب
تعیین هدف

تعیین هدف و راه های رسیدن به آن


1-
هدف هایتان را بشناسید. هدفهایتان را به طور واضح و روشن بنویسید. دقیقا همان چیزی را که در نظر دارید روی کاغذ بیاورید، آن هم با استفاده از گویا ترین واژه ها.


2-
تاریخ تعیین کنید. برای رسیدن به هر هدف مهلت تعیین کنید. اگر خود را به زمان بندی مشخصی مقید نکنید، شک دارم به رویاهایی که در سر می پرورانید برسید

تعیین هدف و راه های رسیدن به آن


1-
هدف هایتان را بشناسید. هدفهایتان را به طور واضح و روشن بنویسید. دقیقا همان چیزی را که در نظر دارید روی کاغذ بیاورید، آن هم با استفاده از گویا ترین واژه ها.


2-
تاریخ تعیین کنید. برای رسیدن به هر هدف مهلت تعیین کنید. اگر خود را به زمان بندی مشخصی مقید نکنید، شک دارم به رویاهایی که در سر می پرورانید برسید.تعیین هدف و راه های رسیدن به آن


1-
هدف هایتان را بشناسید. هدفهایتان را به طور واضح و روشن بنویسید. دقیقا همان چیزی را که در نظر دارید روی کاغذ بیاورید، آن هم با استفاده از گویا ترین واژه ها.


2-
تاریخ تعیین کنید. برای رسیدن به هر هدف مهلت تعیین کنید. اگر خود را به زمان بندی مشخصی مقید نکنید، شک دارم به رویاهایی که در سر می پرورانید برسید.


3-
فهرست موانعی را که بر سر راه دست یابی به هدف هایتان قرار گرفته اند، تهیه کنید. شناخت این موانع در بر طرف کردن آن ها موثراست. 4- فهرستی از نام افراد یا گروه هایی تهیه کنید که می توانید با آن ها ارتباط برقرار کنید و در راه رسیدن به هدف هایتان از آن ها طلب یاری نمایید.


5-
فهرستی از مهارت ها و دانش های لازم برای رسیدن به هدف هایتان تهیه کنید. آیا این مهارت ها و دانش ها را دارید یا لازم است به دنبال کسب آن ها بروید؟ باید مطمئن شوید هیچ کمبودی ندارید.


6-
برای هر هدف یک نقشه عملی تهیه کنید. هر چقدر این نقشه را دقیق تر طراحی کنید، احتمال این که بهتر اجرا شود بیشتر است.


7-
فهرستی از فواید دست یابی به هر یک از هدف هایتان را تهیه کنید. از خودتان بپرسید از این موقعیت چه چیزی عایدم خواهد شد؟ چه چیزی مشوق من بوده است؟ آیا انگیزه ام آنقدر قوی هست که موفقیتم را تضمین کند؟


8-
هر روز فعال باشید. کافی است روزی ده یا پانزده دقیقه وقت صرف رسیدن به هدف هایتان بکنید. با خودتان عهد بندید که هر روز در راستای تحقق رویاهایتان قدمی بردارید و به آن پایبند باشید.


برگرفته از : کتاب کوچک قرمز، نوشته : جفری گیتومر، ترجمه : دکتر احمد روستا، رویا گذشتی

 چهارشنبه 20 اسفند 1393  06:08 ب.ظ    سید هاشمی
نظرات